zaterdag 6 april 2013

Zeeland plat ...... door een rat

  • In Sluis zijn een aantal bewoners van het woonzorgcentrum Rozenoord in quarantaine geplaatst vanwege een besmetting met het norovirus. Bezoekers worden voorlopig geweerd om uitbraak te voorkomen.
  • Sinds het begin van april wordt er weer gewerkt aan onze kustverdediging – er wordt in Zeeland weer zo’n 25 km. dijk aangepast aan de norm, die ons moet garanderen dat we de komende eeuwen geen natte voeten krijgen – eigenlijk dus  werk waarvan we de rendementen nooit precies zullen kunnen meten, omdat niemand, statistisch, de volgende watersnood mee maakt.
  • Bij de Vlaketunnel heeft de actiegroep Stop Borsele spandoeken opgehangen met de tekst: U mag hier scheuren, de kerncentrale niet. De haarscheurtjes in het reactorvat van de kerncentrale van Doel geeft hen te denken en daarom willen ze het zekere voor het onzekere: sluiting, en wel meteen, van de kerncentrale van Borsele,  omdat anders een ramp dreigt ……… 
Rampen – we proberen er op voorbereid te zijn -  we proberen de risico’s in te schatten en maatregelen te nemen ………… dijken verhogen – extra controles op haarscheurtjes - bewoners in quarantaine!
Stenen Beer - Sluis 
Vierhonderdvijftig jaar geleden, rond 1666, kwam een vrouw, die in Brugge op bedevaart geweest was of weze sjoppu, we weten 't niet, waarschijnlijk via de Stenen Beer de stad Sluis binnen. Niets bijzonders tot zover en ze zou ook anoniem en vergeten zijn in de tijd, als ze niet, onbewust, een kleine ramp veroorzaakte binnen de muren van het kleine stadje Sluis.
Processie
Ze waren voorbereid, dat wel .... in de steden van Vlaanderen heerste de pest – de ziekte, die in de middeleeuwen ook wel als Zwarte Dood door het leven ging.  Men had voorzorgmaatregelen genomen – zo moesten nieuwe bewoners eerst in quarantaine.
De vrouw in kwestie was blijkbaar door de mazen van het net gekropen of was als inwoner van de stad buiten elke verdenking verheven – de opgezette klieren, teken van de ziekte die ze bij zich droeg, bleven onopgemerkt door de poortwachter, omdat het preventief fouilleren niet in zijn bevoegdheid stond ...  bovendien zaten ze op een plek, die klieren, waar zelfs de handen van deze ambtenaar niet wilden vertoeven ........! 
De geschiedenis verhaalt het niet, wel dat ze op 20 mei 1666 bezweek aan de pest.  Opgezette klieren in nek, onderarmen en kruis, waarna de patiënt hoge koortsen kreeg en tenslotte door ontstekingen aan de organen in een coma belandde en stierf ….. de vlooien, die de besmetting hadden overgebracht, verweesd achterlatend.
De historie vermeldt dat de bevolking van Sluis gedecimeerd werd - zo’n 350 doden waren er dat jaar te betreuren, al werden de zieken in quarantaine geplaatst en elk bezoek verboden.  Er werd een commissie in het leven geroepen die de bestrijding moest  coördineren, de  Kamer van Gezondheid en meteen werden er verboden uitgevaardigd, die wellicht de besmetting konden  bestrijden – wellicht, zeg ik erbij, want men legde toen nog geen verbanden tussen de onhygiënische toestanden in de straten, waar ratten regeerden en de besmetting voortwoekerde en de massale sterfte van stadgenoten.
Pruimen
Zo werd het verboden om pruimen, kersen en stekelbeiers te verkopen, een in onze XXI-eeuwse ogen een vrij zinloze maatregelen. Ook het bezit van huisdieren werd van hogerhand gereguleerd: honden en kippen moesten voortaan achter slot en grendel of aan de lijn. De plicht om altijd een (gevuld) hondenpoepzakje bij je te hebben, als je de hond uitlaat, schijnt in deze tijd geboren te zijn. Omdat men vermoedde dat het virus door vieze besmette lucht werd overgebracht, hield men bewust afstand, als een stadsgenoot of zondagse Vlaamse koopjesjager, ongevraagd, iets te dichtbij, het woord tot je richtte.
De haven van Sluis 
Niet voor niets zijn er heden ten dage nog zoveel drogisterijen in het stadje te vinden, meer dan je in een gemiddeld Zeeuws plaatsje mag verwachten, die  hun wortels in de zeventiende eeuw hebben liggen ……….. Menig drogist, herkenbaar aan het uithangbord, waarop iemand met wijd open mond zijn zuivere adem demonstreert, heeft met de verkoop van mondwaters hier in Sluis zijn eerste kapitaal vergaard. Men brandde ’s nachts vuren, in de hoop de rottende lucht, veroorzaakt door de open riolen en de stank van onfrisse adems, te verdrijven ….. en dat was niet zonder risico .....  winkelpanden liepen een serieuze kans af te branden. Veel hielp het allemaal niet – de ziekte woekerde een paar maanden voort en twee pestmeesters moesten de vlag strijken, weliswaar goed voor de werkgelegenheid, maar een smet op de beroepsgroep. Pas in januari van het jaar 1668 leek de uitbraak van het virus onder controle ….
 
April 2013: Heel Zeeland ligt plat – verschillende keren zelfs ………… een sluimerende ramp lijkt zich te voltrekken, waarvan we het vervolg nog niet kunnen overzien - alleen bevroeden. Weliswaar stroomt er niet tweemaal daags een vloedstroom door de dorpen en steden of lekt er radioactief afval door haarscheurtjes het Sloebos binnen of dwalen norovirussen door de winkelstraten van Sluis, ............. toch wordt ons bestaan bedreigd.
PZC 6 april 2013
Eerst zorgt ING ervoor, dat ons digitale tegoed Cypriotische vormen krijgt -  gedecimeerd wordt of zelfs in rood op het scherm verschijnt … en een dag later kunnen we niet eens meer digitaal een fles mondwater kopen. Nederland plat - Zeeland plat; als het niet zo serieus was, zou het een leuke titel voor een plaat kunnen zijn. Cyberkriminelen, veilig verstopt achter een toetsenbord in één of ander corrupt land, hebben het, als vlooien in de kleren van een 17de eeuwse deerne, gemunt op ons welzijn – klieren zijn het - ongedierte – ratten - digitale ratten - gemodificeerde draadloze muizen: ik kan niet anders zeggen

Het verhogen van de dijken met nog eens een paar meter extra, mondkapjes voor de verpleegkundigen in Rozenoord of alabastine om de haarscheurtjes weg te moffelen - het is alles net zo zinloos als het ophokken van kippen en honden, het fikkie stoken in de straten of het verbieden om nog pruimen of stekelbeiers op de veiling aan te bieden ……… Hoewel ......  dat laatste dat mogen ze er van mij gewoon inhouden ....... want ik ben gek op pruimen en als daardoor deze zomer de prijs bij mijn pruimenstalletje laag blijft, dan heb ík daar zeker niet de pest in ........

Hans Koert
slikopdeweg@live.nl

Slik op de Weg is de 1200ste blog gepasseerd ...... 1200 keer een opvallende Zeeuwse kijk op de Schelderegio en haar bewoners - verhalen die alle kanten op kunnen gaan, relativeren, beschouwen, je bezig houden, zoals Slik op de Weg je in Zeeland vaak kan verrassen .....  Volg Slik op de Weg op Facebook en schaar je bij de groeiende groep volgers ....... Al 1200 keer de Zeeuwse blog voor de Schelderegio en haar bewoners - een mooie manier om je dag te beginnen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten