woensdag 25 augustus 2010

Oliepot
Boerderijcamping De Oliepot
Farm camp site De Oliepot


De boerderij De Oliepot, gelegen tussen Draaibrug en Aardenburg, dateert origineel uit de 17de eeuw. De stenen gebruikt voor de voorgevel van de schuur komen waarschijnlijk uit de na 1625 door Maurits afgebroken Mariakerk van Aardenburg. De bakstenen van de kerk, zgn. kloostermoppen, zijn duidelijk in het onderste deel van de voorgevel zichtbaar. De naam Oliepot verwijst naar de 17de eeuws Olieschans, die gelegen was achter het complex vlakbij Aardenburg. Als je er wilt kamperen weet dan dat de boerderijcamping open is tussen 1 april en 1 oktober. ( Aardenburg - West Zeeuws-Vlaanderen) ( augustus 2010)

The farm De Oliepot, situated between Draaibrug and Aardenburg, was originally build in the 17th century. The stones used for the face of the barn seem to be originally from the Mariakerk of Aardenburg, demolished by Maurice around 1625. You can easily recognize the old bricks in the lower part of the face. The name Oliepot refers to the 17th century Olieschans, an old sconce near Aardenburg. If you love to camp here, know that the farm camp site is open from the first of April up to the 1st of October. ( Aardenburg - West Zeeuws-Vlaanderen) ( Augist 2010)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten