zondag 13 juni 2010

Koolteer
Koolteer


Tar


De Zuid-Bevelandse boerenschuren zijn meestal zwart geteerd. De koolteer moest het hout beschermen tegen de invloed van de zoute lucht. Sinds 1996 mag teer niet meer gebruikt worden. Er is nog geen goed alternatief gevonden. Zal een eeuwenoude traditie verdwijnen? (Boerderij aan de Heinkenszandseweg bij Heinkenszand - Zak van Zuid-Beveland) ( september 2009)
The Zuid-Beveland barns are often black tarred. The tar should protect the wood against the salt atmosphere. Since 1996 tar is no longer allowed. Up to now there is no alternative. Maybe, an age-old tradition will disappear. ( Farm along the Heinkenszandseweg near Heinkenszand - Zak van Zuid-Beveland) ( September 2009)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten